REKLAMACIJE, VRAČILO BLAGA

Če imate kakršne koli težave z kupljenim blagom, nas kontaktirajte

+38617770146

info@shopJK.si

 

 

 • Rok za menjavo in vračilo blaga je 14 dni od dneva prevzema pošiljke
 • Blago varno zapakirajte v originalno embalažo, biti mora popolno, neuporabljeno, brez znakov uporabe
 • Priložite kopijo potrdila o nakupu RAČUN !!!
 • Priložite izpolnjen obrazec !!!
 • OBRAZEC ZA PRENOS REKLAMACIJA
 • OBRAZEC ZA PRENOS MENJAVA/VRAČILO BLAGA
 • Ne sprejemamo menjav ali vračil po preteku 14 dni
 • Ne sprejemamo blaga, poslanega po povzetju
 • Pri menjavi ali vračilu blaga stroške pošiljanja krije kupec
 • Po pregledu blaga se bomo odločili, kako bomo obravnavali reklamacijo
 • Blago predajte dostavni službi ali ga pošljite na naslov: ShopJK, Šarišský Štiavnik PD HALA1, 090 42 Okrúhle

 

Obraba, ki je značilna za dani material ali uporabo se ne šteje za napako. Ne gre za napako, če iz narave prodane stvari izhaja, da je njena življenjska doba krajša od garancijske dobe in kadar se zaradi običajne uporabe take stvari popolnoma obrabi še pred potekom garancijske dobe.

 

Reklamacijski pogoji spletne trgovine (e-trgovine)

sestavni del splošnih pogojev

 

 

 • Reklamacija je mogoča samo na blago, ki je bilo kupljeno pri prodajalcu in je last potrošnika.
 • Če je kupec potrošnik (fizična oseba, ki ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica), ima vso ponujeno blago garancijo 24 mesecev, razen če je pri blagu navedeno drugače in je postopek v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Civilnim zakonikom ter temi reklamacijskimi pogoji. Če je kupec naročil rabljen artikel in je bil o tem obveščen, je garancijska doba 12 mesecev. Če kupec ni potrošnik, se postopek izvaja po določilih Poslovnega zakonika in je garancijska doba 12 mesecev, za te reklamacije ne veljajo ti reklamacijski pogoji, temveč se ravnajo po Poslovnem zakoniku.
 • Garancijska doba začne teči z dnem prevzema blaga od dostaven službe ali neposredno od prodajalca, na dan prevzema, če blago osebno prevzame kupec ali od njega pooblaščena oseba.
 • Kupec je dolžan vložiti reklamacijo pri prodajalcu takoj po odkritju napake.
 • Odgovornost za napake ne velja za napake, ki so nastale zaradi naslednje uporabe:
 • napaka je nastala zaradi mehanske poškodbe izdelka, ki jo je povzročil kupec,
 • nepravilno ravnanje z izdelkom na način, ki ni naveden v navodilih za uporabo,
 • uporaba blaga v pogojih, ki ne ustrezajo vlažnosti, kemičnim in mehanskim vplivom naravnega okolja blaga v skladu z navedenimi navodili za uporabo,
 • zanemarjanje nege in vzdrževanja blaga,
 • poškodba blaga zaradi prevelikega nakladanja,
 • poškodba garancijskega pečata ali njegova skrunitev, če ga izdelek vsebuje,
 • z nestrokovno montažo ali demontažo, če to zahtevajo ustrezni pravni predpisi,
 • poseg v izdelek, s katerim se izvedejo spremembe, ki izboljšujejo kakovost izdelka, vendar jih ni izvedel proizvajalec ali od njega pooblaščena oseba, npr. preobremenitev procesorja,
 • uporaba blaga v nasprotju s pogoji, navedenimi v dokumentaciji, splošnih načelih, tehničnih standardih ali varnostnih predpisih ali drugačna kršitev garancijskih pogojev.
 • Iz odgovornosti za napake so izključene tudi okvare, nastale kot posledica naravne nesreče.
 • Odgovornost za napake tudi ne velja za normalno obrabo blaga (ali njegovih delov), ki je posledica uporabe blaga. Za napako ni mogoče šteti, kot izhaja že iz narave stvari, dobe njene minimalne uporabnosti ali dobe porabe, ki je lahko omejena na krajši čas. Minimalna obstojnost, rok uporabnosti, doba porabe ali podoben rok je naveden na blagu, če je blago tako označeno.
 • Reklamirano blago je treba poslati na naš spodaj naveden naslov, vendar ne po povzetju, ali ga osebno dostaviti na kontaktni naslov. Blago mora biti primerno zapakirano, da ne pride do poškodb blaga med transportom, zato priporočamo pošiljanje blaga priporočeno ali kot pošiljko z zavarovano vrednostjo. Izdelku mora biti priložena kopija potrdila o nakupu (račun) in opis napake, oziroma priporočamo, da skupaj z dokazilom o nakupu priložite izpolnjen
 • Priporočamo, da pritožbo pošljete izključno pisno (po pošti) ali osebno (ne po elektronski pošti).
 • Če je predmet reklamacije izdelek, ki je npr. trajno vgrajen, je kupec dolžan maksimalno sodelovati pri izvedbi pregleda predmeta reklamacije s strani prodajalca ali tretje osebe, ki jo določi prodajalec.
 • Prodajalec potrdi prejem reklamacije in izda kupcu potrdilo o prijavi reklamacije blaga v ustrezni obliki. Za dan uveljavljanja reklamacije se šteje dan njene vročitve prodajalcu, vendar najkasneje do trenutka, ko prodajalec onemogoči ali prepreči prevzem predmeta reklamacije. Če potrditve ni mogoče dostaviti takoj, ga je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa skupaj z dokumentom o obravnavi reklamacije. Potrditev obdelave zahtevka bo poslana pisno.
 • Prodajalec je dolžan določiti način reševanja reklamacije takoj, v zahtevnejših primerih pa v 3 dneh od dneva vložitve reklamacije. V upravičenih primerih, predvsem če je potrebno zahtevno tehnično vrednotenje blaga, najkasneje v 30 dneh od dneva uveljavljanja reklamacije. Po določitvi načina reševanja reklamacije bo prodajalec reklamacijo obravnaval takoj, v upravičenih primerih pa lahko reklamacijo obravnava naknadno. Vendar pa obravnava zahtevka ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma vložitve zahtevka. Po poteku 30 dnevnega roka za obravnavo reklamacije ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe in se mu vrne celoten kupni znesek blaga ali pa se blago zamenja za novo.
 • Pravice kupca pri uveljavljanju reklamacije:
 • če gre za odstranljivo napako, ima kupec pravico, da je ta napaka brezplačno, pravočasno in pravilno odpravljena, pri čemer mora biti ta napaka odpravljena brez nepotrebnega odlašanja,
 • namesto odprave napake lahko kupec zahteva zamenjavo stvari ali pa, če gre za napako le na delu stvari, zamenjavo tega dela, če to za prodajalca ne povzroči nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga. ali resnost okvare,
 • namesto odprave napake lahko prodajalec zamenja stvar z napako z brezhibno stvarjo, če to ne povzroča večjih težav kupcu,
 • če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti in onemogoča pravilno uporabo artikla, ima kupec pravico artikel zamenjati ali odstopiti od pogodbe. Enako pravico ima kupec v primeru, da gre za napako, ki jo je mogoče odpraviti, vendar kupec stvari ne more pravilno uporabljati zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak,
 • če obstajajo druge neodstranljive napake, ki ne onemogočajo uporabe blaga, ima kupec pravico do primernega popusta na ceno artikla.
 • Reklamacija se šteje za rešeno, če se reklamacijski postopek konča z dobavo reklamiranega blaga, njegovo zamenjavo ali vračilom kupnine blaga, odobritvijo popusta, pisno zahtevo za prevzem izvedbe ali njeno utemeljeno zavrnitvijo, medtem ko kupec potrdi osebni prevzem oz. je potrdilo dostavne službe tudi dokument v primeru, da kupec osebno ne prevzame reklamacije.
 • O izidu reklamacijskega postopka je potrošnik obveščen v zakonskem roku. 
 • Nepoškodovanost blaga, oz. neoporečnost embalaže je potrebno preveriti ob prevzemu blaga (po navodilih o prevzemu blaga), saj se lahko blago med transportom poškoduje. Kupcem priporočamo, da blago razpakirate in pregledate v prisotnosti dostavljalca. S svojim podpisom dostavljalcu izjavljate, da je paket nepoškodovan.
 • Ti reklamacijski pogoji so sestavni del splošnih pogojev in si jih prodajalec pridržuje pravico kadarkoli spremeniti tudi brez predhodnega obvestila prodajalca.
 • Kontakt za pošiljanje reklamacij: ShopJK, Šarišský Štiavnik PD HALA1, 090 42 Okrúhle

 

 

 

Pogosto zastavljena vprašanja

 

Kaj pomeni odstop od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga?

 

Če ste izdelek kupili v naši spletni trgovini kot potrošnik (na računu nimate navedene matične/davčne št.) imate v skladu s  7. čl. in nasl. Zakon št. 102/2014 Ur.l. o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo, pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od prevzema blaga.

 

Izdelek je kupljen na original račun, ali lahko odstopim od kupoprodajne pogodbe?

 

Če ste podjetnik, tj. pravna oseba ali oseba, ki je blago naročila v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja poklica, za vas ne velja zakonska možnost odstopa od kupoprodajne pogodbe v roku 14 dni od nakupa.

 

Ali moram blago vrniti v nepoškodovani embalaži?

 

Embalaža ni predmet nakupa ali del kupljenega artikla. Kljub temu ima MALL.SK pravico do nadomestila stroškov, ki so dejansko nastali v zvezi z vračilom blaga. Ker je v skladu s 4. odst. 10 čl. Zakona št. 102/2014 Ur.l. potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je nastalo zaradi takšnega ravnanja z blagom, ki presega obseg ravnanja, potrebnega za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti blaga, v primeru, da prodajalec ugotovi, da se je vrednost blaga, ki ga je kupec vrnil prodajalcu ob odstopu od pogodbe, zmanjšala čez mejo obravnave, ki je potrebna za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti blaga, ali da je blago, ki ga je potrošnik vrnil ob odstopu od pogodbe, poškodovano po krivdi potrošnika, je prodajalec upravičen od potrošnika zahtevati odškodnino.

 

Kaj pa če izdelek vrnem nepopoln, npr. brez dodatkov?

 

Da vam ob vračilu blaga povrnemo celoten znesek kupnine, mora biti vrnjeno blago popolno, to pomeni z vsemi dodatki, ki so bili del prodajnega paketa. V primeru, da kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe in prodajalcu izroči blago zmanjšane vrednosti, ki je rabljeno, poškodovano in/ali nepopolno, je kupec dolžan prodajalcu povrniti stroške v skladu s 457 in 458 čl. Civilnega zakonika Slovaške republike, ki je nastalo v zvezi s popravilom blaga in njegovo vrnitvijo v prvotno stanje, kot tudi v skladu s 4. odst. 10 čl. Zakona št. 102/2014 Ur.l. potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, do katerega je prišlo zaradi takšnega ravnanja z blagom, ki je izven okvira ravnanja, ki je potrebno za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti blaga.

 

Kdaj mi boste povrnili denar?

 

Denar za blago vam bomo nakazali na vaš bančni račun v najkrajšem možnem času, najkasneje v 14 dneh po odstopu od kupoprodajne pogodbe, vendar ne preden bo vrnjeno blago dostavljeno v trgovino ali nazaj v našo reklamacijsko službo (oz. dokaz, da je bilo vrnjeno blago že poslano).