POGOJI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

I.Temeljna določba

 1. Upravljalec osebnih podatkov v skladu s črko o) 5. čl. Zakona št. 18/2018 Ur.l. o varovanju osebnih podatkov s spremembami (v nadaljevanju "Zakon") je JAKS s.r.o. ID 50734245 s sedežem na naslovu Šarišský Štiavnik (v nadaljevanju: „upravljalec“).
 2. Kontaktni podatki upravljalca so:  

naslov: Šarišský Štiavnik 68, 090 42

email: info@shopJK.sk

telefon: 0914 252 148

 1. Osebni podatki so vsi podatki o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na določen identifikator, na primer ime, matično številko, podatke o lokaciji, identifikator omrežja ali s sklicevanjem na enega ali več posebnih elementov fizičnega, fiziološkega , genetske, psihološke, ekonomske, kulturne ali socialne identitete te fizične osebe.

 

 

II. Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov

 1. Upravljalec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali, ali osebne podatke, ki jih je upravljalec pridobil z izpolnitvijo vašega naročila.
 2. Upravljalec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke, nujne za izvajanje pogodbe.

III. Pravni razlog in namen obdelave osebnih podatkov

 1. Pravni razlog za obdelavo osebnih podatkov je

 

 • izvajanje pogodbe med vami in upravljalcem v skladu s črko b) 1. odst. 13 čl. Zakona,

 

 • zakoniti interes upravljalca za zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje poslovnih obvestil in glasil) v skladu črtko f) 1. odst. 13. čl. Zakona,
 • Vaše soglasje za obdelavo za namene zagotavljanja neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih obvestil in novičnikov) v skladu s črko a) 1. odst. 13 čl. Zakona

 

 

 1. Namen obdelave osebnih podatkov je

 

 • obdelava vašega naročila in uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljalcem; pri naročilu so zahtevani osebni podatki, ki so potrebni za uspešno obdelavo naročila (ime in naslov, kontakt). Posredovanje osebnih podatkov je nujen pogoj za sklenitev in izvedbo pogodbe, brez posredovanja osebnih podatkov pogodbe ni mogoče skleniti ali izvajati s strani upravljalca,

 

 • pošiljanje komercialnih objav in opravljanje drugih marketinških dejavnosti.

 

 

 1. S strani upravljalca ne prihaja/prihaja do samodejnega individualnega odločanja v skladu s 28. čl. Zakona. Podali ste izrecno soglasje za tako obdelavo.

 

 IV. Obdobje hrambe osebnih podatkov

 1. Upravljalec hrani osebne podatke

 

 • za čas, ki je potreben za uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljalcem ter za uveljavljanje terjatev iz teh pogodbenih razmerij (za obdobje 15 let od prenehanja pogodbenega razmerja).
 • za čas preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov v tržne namene, najdlje

 

 1. Po preteku obdobja hrambe osebnih podatkov upravljalec osebne podatke izbriše.

V. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljalca)

 1. Prejemniki osebnih podatkov so osebe

 

 • Ki so vključene v dobavo blaga/storitev/izvedbo plačil na podlagi pogodbe,
 • zagotavljanje storitev delovanja e-trgovine (Shoptet) in drugih storitev v zvezi z delovanjem e-trgovine,
 • ki zagotavljajo marketinške storitve.

 

 1. Upravljalec osebnih podatkov ne namerava/namerava posredovati osebne podatke tretji državi (izven EU) ali mednarodni organizaciji. Prejemniki osebnih podatkov v tretjih državah so ponudniki mailing storitev/oblačnih storitev.

 

Vl. Vaše pravice

 1. Pod pogoji, določenimi v Zakonu, imate

 

 • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov po 21. čl. Zakona,
 • pravico do popravka osebnih podatkov po 22. čl. Zakona, oziroma omejitev obdelave po 24. čl. Zakona
 • pravico do brisanja osebnih podatkov v skladu s 23. čl. Zakona,
 • pravico do ugovora proti obdelavi v skladu s 27. čl. Zakona,
 • pravico do prenašanja osebnih podatkov v skladu s 26. čl. Zakona,
 • pravico do pisnega ali elektronskega umika soglasja za obdelavo na naslov ali e-pošto upravljalca iz III. čl. teh pogojev.

 

 1. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri Uradu za varovanje zasebnosti, če menite, da je bila vaša pravica do zasebnosti kršena.

 

VII. Pogoji varovanja osebnih podatkov

1.Upravljalec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

 1. Upravljalec je sprejel tehnične ukrepe za varovanje podatkovnih odlagališč in repozitorij osebnih podatkov v obliki dokumentov, npr.
 2. Upravljalec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo pooblaščene osebe.

 

VIII. Zaključki

 1. Z oddajo naročila iz spletne naročilnice potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji varovanja osebnih podatkov in jih v celoti sprejemate.
 2. Te pogoje potrditev, tako da oddate svoje soglasje na spletnem obrazcu. S potrditvijo privolitve potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji varovanja osebnih podatkov in da jih v celoti sprejemate.
 3. Upravljalec ima pravico spremeniti te pogoje. Novo različico pogojev zasebnosti bo objavil na spletni strani in vam poslal novo različico teh pogojev na vaš e-poštni naslov, ki ste ga posredovali upravljalcu skrbniku.

 

Ti pogoji začnejo veljati 1.5.2020