POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine (e-trgovine)

 I. člen

Definicije pojmov

 1. Upravljavec spletne trgovine (e-trgovine) je JAKS s.r.o., s sedežem na naslovu Šarišský Štiavnik 68, 090 42, IČO 50734245
 2. Prodajalec je JAKS s.r.o., s sedežem na naslovu Šarišský Štiavnik 68, 090 42
 3. Ponudnik blaga in storitev v spletni trgovini www.shopJK.si je JAKS s.r.o., s sedežem na naslovu Šarišský Štiavnik 68, 090 42
 4. Kupec je vsak obiskovalec spletne trgovine, ki je preko spletne trgovine ustvaril zavezujoče naročilo. Za namene zakona, zlasti zakona št. 102/2014 Ur.l. je potrošnik je fizična oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica.
 5. E-trgovina je javno dostopen računalniški sistem na internetu, ki omogoča naročanje blaga in storitev na daljavo preko elektronske naprave.
 6. Blago ali storitve so vsi izdelki, objavljeni na straneh e-trgovine, ki jih je mogoče naročiti (imajo navedeno ceno in ta cena ni ničelna).
 7. Kupec v celoti sprejema elektronsko komunikacijo, predvsem preko e-trgovine, komunikacijo po elektronski pošti kot tudi telefonsko komunikacijo, v kolikor je nesporno, da prodajalec komunicira s kupcem ali z od njega pooblaščeno osebo.
 8. Za razmerje med prodajalcem in kupcem, ki je nastalo drugače kot preko elektronskih naprav na daljavo in ni razmerje med ponudnikom storitev informacijske družbe in prejemnikom storitev informacijske družbe, veljajo ti splošni pogoji le v obsegu, v katerem potrebno, kar ustreza pravnim predpisom in logični ureditvi zadeve, razen če med njima ni drugačnega dogovora.
 9. Zahtevek za rezervacijo predstavlja pravno neobvezujočo in časovno omejeno rezervacijo določenega razpoložljivega blaga (tj. ki je "na zalogi") iz aktualne ponudbe prodajalca, objavljene na straneh njegove spletne trgovine, z možnostjo prevzema in plačila izključno osebno na prodajnem mestu, kjer ni naročila in se kupec drugače ne zavezuje k nakupu ali prevzemu rezerviranega blaga, če za način dostave izbere »osebno v poslovalnici – rezervacija blaga«. Povpraševanje po rezervaciji je mogoče podati večkrat. Tako rezervirano blago bo prodajalec zadržal za kupca na prodajnem mestu brezplačno in omejen čas brez potrditve zahteve za rezervacijo (ni pogajanja ali sklenitve posla), s čimer bo kupcu dal možnost, da razmisli o nakupu rezerviranega blaga. Kupec ima pravico kadarkoli preklicati povpraševanje po rezervaciji. Prodajalec ima pravico preklicati zahtevo za rezervacijo, če rezerviranega blaga ne more zagovotoviti ali na prodajnem mestu zadržati za kupca. Odpoved rezervacije nastopi samodejno, ko poteče rezervacijski rok. Celoten posel (vključno z izvedbo pravno zavezujočega predloga za nakup zadržanega blaga s strani kupca, njegova potrditev s strani prodajalca, plačilo in prevzem pridržanega blaga) se izvede izključno osebno, na prodajnem mestu (v tako imenovani "fizični trgovini"). Ti pogoji ne veljajo za transakcijo, ki je bila podlaga za povpraševanje po rezervaciji, saj se opravi osebno na prodajnem mestu.

 

 II. člen

Cena

 1. Vse navedene cene blaga in storitev so končne in vključujejo 10% oz. 20% DDV.
 2. Prodajalca zavezuje cena, navedena na strani spletne trgovine v trenutku nakupa.
 3. Cene ponujenega asortimana v spletni trgovini se lahko razlikujejo od cen asortimana na prodajnem mestu prodajalca. 

 

III. člen

Naročilo

 1. Naročilo nastane tako, da kupec potrdi postopek naročanja v spletni trgovini z izbiro blaga ali storitve, vključno s popolno izpolnitvijo naročilnice in pošiljanjem prodajalcu. Za pravilno in urejeno obdelavo naročila je potrebno v naročilo vnesti zahtevane podatke ter izbrati možnosti pošiljanja in plačila za naročeno blago ali storitev.
 2. Z oddanim naročilom se kupec strinja s ceno naročenega blaga in storitev. Ko je naročilo poslano, postane naročilo zavezujoče za kupca, to pomeni, da je predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. 
 3. Po oddaji naročila v e-trgovini se kupcu samodejno generira in pošlje informacijsko e-sporočilo, da je bilo naročilo kupca s strani e-trgovine prodajalcu dostavljeno v obdelavo. Ta e-pošta ni potrditev blaga v smislu 5. odst. tega člena.
 4. V primeru, da se od kupca zahteva plačilo varščine oz. predplačilo ali ta izbere plačilo z bančnim nakazilom, oz. kateri koli drug način plačila, pri katerem nakaže sredstva pred dobavo blaga ali izvedbo storitve, je dolžan to plačilo izvesti v roku, ki ga določi dobavitelj. V primeru, da plačilo na dobaviteljev račun ni prispelo v navedenem roku, lahko prodajalec takšno naročilo prekliče zaradi neizpolnjevanja obveznosti kupca glede plačila varščine ali neplačila akontacije.
 5. S potrditvijo naročila s strani prodajalca nastane kupoprodajna pogodba, ki se lahko spreminja ali dopolnjuje le na podlagi medsebojnega dogovora med kupcem in prodajalcem, razen če zakon ali drug pravni predpis ne določa drugače. Potrditev naročila s strani prodajalca je elektronsko sporočilo prodajalca, poslano na e-naslov kupca ali kratko SMS sporočilo, poslano na mobilno telefonsko številko kupca, ki jo je kupec navedel v naročilu, z informacijo v kolikšni meri je sprejem kupčevega naročila nesporen. Elektronsko sporočilo prodajalca, ki ne potrdi, zavrne ali odkloni naročilo kupca, oz. ga drugače na očiten način ne ne sprejme, pomeni zavrnitev naročila kupca.
 6. Če prodajalec po najboljših močeh ne more izpolniti naročila ali njegovega dela v roku za obdelavo naročila, iz razlogov, kot so npr. da blago ni proizvedeno, ni na razpolago pri proizvajalcu ali v zunanjem skladišču dobavitelja ali pa je proizvajalec izvedel tako resne spremembe, da naročila ni mogoče izvesti, oz. ga ni mogoče izvesti iz razlogov višje sile, lahko prodajalec naročilo prekliče, o čemer bo kupec obveščen. Prodajalec ima tudi pravico do preklica naročila, če je kupec v naročilu navedel lažne ali zavajajoče podatke, ki jih ni mogoče preveriti, na primer napačen e-mail, telefonski kontakt ali napačen oz. neobstoječ naslov. Če je kupec plačal akontacijo, mu jo je prodajalec v primeru odpovedi ali preklica naročila dolžan vrniti v roku 14 dni.
 7. V primeru, da kupec rezervira blago, v tem primeru ne nastane zavezujoče naročilo niti predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Prodajalec kupca obvesti o možnosti prevzema rezerviranega blaga, pri čemer ta rezervacija velja 3 delovne dni in začne teči od tega obvestila preko e-pošte ali SMS sporočila, če pa to v navedenem roku ne bo prevzeto, bo rezervacija potekla. Kupec ima možnost, da poljubne postavke rezervacije spremeni ali pa jih tudi delno zavrne. V tem primeru preide lastninska pravica na kupca v trenutku plačila blaga, pogodba pa nastane šele ob opravljenem nakupu v trgovini prodajalca. 

 

 IV. člen

Plačilni pogoji

 1. Blago in storitve v spletni trgovini lahko plačate na naslednje načine:
  1. plačilo po povzetju (plačate direktno kurirju ob prevzemu blaga)
  2. plačilo prek plačilnega prehoda GlobalPayments
  3. plačilo na podlagi avansnega računa - vnaprej, blago bo odpremljeno po prejemu sredstev na naš račun
  4. plačilo na podlagi računa z rokom zapadlosti, navedenim na računu
  5. plačilo na podlagi darilnega bona.
 2. Darilni bon predstavlja vnaprej vplačano količino sredstev, ki jo lahko kupec uporabi za nakup ob zadostni količini prostih predplačniških sredstev. Na njem je naveden datum veljavnosti bona. Nominalno vrednost darilnega bona je mogoče določiti z osebo, ki ga kupuje.
 3. Doplačila za posamezne možnosti plačila so navedena v VI. čl. teh splošnih pogojev.
 4. Prodajalec lahko kupcu ponudi možnosti popusta:
  1. popust na ceno za registracijo v e-trgovino,
  2. popust za ponovni nakup,
  3. popust na podlagi enkratnega kupona za popust,
 5. Popusti se ne seštevajo.

 

 V. člen

Pogoji dostave

 1. Prodajalec je dolžan blago poslati kupcu v roku 30 dni od oddaje naročila, razen če se ni dogovoril drugače ali če za blago ni določen drug rok dobave.
 2. Če je blago na zalogi, je odpremljeno glede na kapaciteto v najkrajšem možnem času.
 3. Če naročilo vsebuje več izdelkov in storitev in nekaj ni na zalogi, kupca o tem obvestimo z možnostjo delnih dobav.
 4. Račun (davčni dokument) pošljemo elektronsko na e-pošto.
 5. Za kraj izpolnitve se šteje kraj, kamor je blago dostavljeno.
 6. Prodajalec opravlja dostavo do kupca preko:
 1. dostavne službe GLS

 VI. člen

Stroški pošiljanja, pakiranje in možnosti plačila

 1. Pri plačilu vnaprej z nakazilom na račun na podlagi predračuna ali preko plačilnih prehodov zaračunamo dostavo na območje Slovaške republike:
  1. pri dostavi s kurirsko službo z dostavo v 1-2 delovnih dneh po odpremi iz našega skladišča - od 3,00 €
  2. z lastno dostavo prodajalca
 2. Pri plačilu po povzetju (plačate ob prevzemu kurirja) zaračunamo prevoz na območje Slovenije:
  1. pri dostavi s kurirsko službo z dostavo v 1-2 delovnih dneh po odpremi iz našega skladišča - 1,00 €
 3. Prodajalec lahko kupcu pošlje blago, ki je takoj na razpolago, preostali del naročila pa dostavi naknadno v zakonskem roku, vendar pod pogojem, da kupcu ne zaračuna dodatne poštnine, razen tiste, ki je bila vključena v naročilo.
 4. Prodajalec lahko kupcu pošlje blago, ki je takoj na razpolago, preostali del naročila pa dostavi dodatno v zakonskem roku, vendar pod pogojem, da kupcu ne zaračuna dodatne poštnine, razen tiste, ki je bila vključena v naročilo.

 

 

VII. člen

Prenos lastništva

 1. Lastninska pravica preide s prodajalca na kupca v trenutku prevzema stvari od prodajalca ali dostavne službe.

 

 

VIII. člen

Odstop od kupoprodajne pogodbe

 1. Kupec ima pravico do odstopa od naročenega blaga ali storitve v 24 urah od sklenitve kupoprodajne pogodbe brez plačila odstopnine za blago, ki je izdelano po naročilu, glede na posebne zahteve potrošnika ali posebej za enega potrošnika.

 

 IX. člen

Pravica potrošnika do vračila blaga brez navedbe razloga in obvestila potrošnika

 1. Potrošnik ima na podlagi zakona št. 102/2014 Ur.l. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene izven prodajalčevih prostorov ter o spremembi nekaterih zakonov (v nadaljevanju: zakon) po določbah 7. čl. in nasl., pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v 14 koledarskih dneh od dneva prevzema blaga, če je prodajalec izpolnil obveznost obveščanja po tem zakonu, za ostale primere pa velja 2. Ali 3. odst.Zakona. Če je predmet kupoprodajne pogodbe dobava blaga, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe še pred dostavo blaga.
 2. Če želi potrošnik to pravico uveljavljati, je dolžan najkasneje zadnji dan navedenega roka osebno izročiti pisno izjavo o odstopu od pogodbe na kontaktni naslov prodajalca v njegovem obratovalnem času ali ta odstop poslati po pošti najkasneje zadnji dan roka, na naslov, naveden v kontaktih, ali pa se taka pravica uveljavlja tudi v obliki zapisa na drugem trajnem nosilcu podatkov. Po naznanitvi odstopa od pogodbe je potrošnik dolžan poslati ali osebno izročiti predmet pogodbe, od katere odstopa, skupaj z vso dokumentacijo - npr. originalni račun, navodila in drugo dokumentacijo za blago, ki mu je bila dostavljena skupaj z blagom, vendar najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa (10. čl. 1. odst. Zakona). Kupcem priporočamo, da naredijo kopijo računa za lastno uporabo in blago pošljejo priporočeno pošiljko. Za odstop od pogodbe lahko uporabite naslednji obrazec: Odstop od kupoprodajne pogodbe, pri kateri je potrebno izpolniti minimalne podatke, označene z "*" - zvezdico. 
 3. Blaga nam ne pošiljajte po povzetju, saj pošiljke ne bomo sprejeli.
 4. Upravljalec e-trgovine bo vrnil opravljeno plačilo blaga/storitev, vključno s stroški dostave v skladu s 3. odst. 9. čl. Zakona št. 102/2014 Ur.l. kot tudi stroške, ki so dokazljivo porabljeni za naročilo blaga v 14 dneh od dneva vročitve odstopa od pogodbe, vendar mu denarja ni treba vrniti, preden mu je blago dostavljeno ali potrošnik ne dokaže, da je bilo blago poslano, to ne velja, če je prodajalec predlagal, da blago prevzame sam.
 5. Stroške vračila blaga krije kupec.
 6. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za blago in storitve, opredeljene v točkah a) do l) 6. odst. 7. čl. Zakona št. 102/2014. Ur.l. Opomba k 6. točki. - to je na primer blago, izdelano na podlagi zahtev potrošnika, blago, ki ga zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti, če je bilo zapakirano in je bila ta embalaža poškodovana, prodaja plošč, če je bila njihova zaščitna embalaža poškodovana in podobno, trenutno besedilo je na voljo v veljavni zakonodaji, navedeni v tej točki.
 7. Potrošnik nosi morebitno zmanjšanje vrednosti blaga, do katerega je prišlo zaradi uporabe le-tega preko meja, ki so potrebne za ugotavljanje funkcionalnosti in lastnosti blaga.

 

 X. člen

Pravice in obveznosti pogodbenih strank

 1. Kot pogodbeni stranki se štejeta prodajalec in kupec.
 2. Kupec je dolžan:
  1. Prevzeti naročeno blago, to ne vpliva na pravico do odstopa od pogodbe,
  2. prodajalcu plačati dogovorjeno plačilo za blago ali storitev,
  3. ob prevzemu preverite neoporečnost embalaže oz. samega blaga.
 3. Prodajalec je dolžan:
  1. stranki dobaviti blago v zahtevani kakovosti, količini in po dogovorjeni ceni,
  2. zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi v Slovaški republiki,
  3. skupaj z blagom ali naknadno pošlje kupcu vse dokumente v zvezi z blagom, kot so račun za blago, reklamacijski obrazec, navodila za uporabo 

 

 XI. člen

Varovanje osebnih podatkov

 1. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z Zakonom št. 18/2018 Ur.l. o varovanju osebnih podatkov vključno s spremembami.
 2. Upravljalec osebnih podatkov kupca ne bo posredoval tretji osebi, razen izbrani dostavni službi, ki zagotavlja dostavo blaga ali storitev, ali državnim organom v primeru pregleda ali posredniku na podlagi medsebojnega sporazuma, sklenjenega v skladu z zakonom št. 18/2018 Ur.l.
 3. Upravljalec je dolžan osebne podatke pred posredovanjem nepooblaščenim osebam zavarovati z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi. Prav tako so vsi zaposleni pri upravljalcu dolžni spoštovati zaupnost v zvezi z osebnimi podatki.
 4. Zadevna oseba ima pravice, opredeljene v skladu z določili 19. čl. in naprej Zakona št. 18/2018 Ur.l. o varovanju osebnih podatkov vključno s spremembami, in sicer:
 1. pravica do obveščenosti, ki jo izpolnjuje ta vsebina in pogoji poslovanja,
 2. pravica zahtevati dostop do osebnih podatkov v zvezi z zadevno osebo - 21. čl. Zakona temelji na vaši pravici zahtevati, na kakšen način in za kakšne namene se vaši podatki obdelujejo, medtem ko lahko to zahtevo naslovite na kontaktni e-mail.,
 3. pravica do popravka osebnih podatkov - 22. čl. Zakona vam omogoča, da popravite osebne podatke, če so ti zastareli,
 4. pravica do izbrisa osebnih podatkov - 23. čl. Zakona, ki jo lahko uporabite, če ne želite, da upravljalec še naprej obdeluje osebne podatke,
 5. pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov - 24. čl. Zakona, če menite, da so bili osebni podatki obdelani v nasprotju z zakonom,
 6. pravica do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov - 27. čl. Zakona,
 7. pravica do prenosljivosti osebnih podatkov,
 8. pravica do podaje pobude pri nadzornem organu v zvezi z obdelanimi osebnimi podatki.
 1. Upravljalec od kupca prejme naslednje osebne podatke: naziv, ime, priimek, naslov, naslov za dostavo, naslov za izstavitev računa, telefonsko številko, e-poštni naslov, ki jih obdeluje z namenom pravilne obdelave vašega naročila. Ti osebni podatki se hranijo 10 let za namene arhiviranja. V okviru obdelave naročila se osebni podatki obdelujejo za namene izstavljanja računov, izstavljanja skladiščnic (dobavnic), zagotavljanja dostave ter računovodstva.

 

 1. Ta spletna mesta beležijo vaš IP naslov, podatke o tem, koliko časa porabite za ogled teh spletnih mest in informacije o tem, s katerih spletnih mest prihajate k nam. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku in se uporabljajo tudi za merjenje obiska strani in prilagajanje prikaza strani, zaradi teh datotek pa vam lahko ponudimo boljšo kakovost. Zato te datoteke razumemo kot naš zakoniti interes. Nekateri piškotki so datoteke tretjih oseb, npr. Youtube, Google in podobno.
 2. Piškotke lahko kadarkoli izbrišete ali nastavite njihovo zbiranje neposredno v nastavitvah internetnega brskalnika. Če želite zavrniti shranjevanje piškotkov, to nastavite v svojem internetnem brskalniku.

 

 1. V kolikor je kupec soglašal z obdelavo osebnih podatkov v spletni trgovini za namene e-mail marketinga, se je strinjal s pošiljanjem e-sporočil na kontaktni e-naslov.
 2. Osebni podatki za namene e-poštnega trženja v obsegu ime in priimek, e-poštni naslov se shranjujejo za obdobje petih let. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.
 3. Kupec lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče s posredovanjem Preklica za obdelavo osebnih podatkov, ki jih nemudoma izbrišemo. Odjava je mogoča tudi tako, da odkljukate polje v uporabniškem računu uporabnika (če je kupec zahteval kreiranje uporabniškega računa). Osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo več uporabljali za namene e-poštnega trženja.

 

 1. V kolikor je kupec soglašal z obdelavo osebnih podatkov v spletni trgovini za namene SMS trženja, se je strinjal s pošiljanjem marketinških SMS sporočil na kontaktno telefonsko številko. 
 2. Osebni podatki za namene SMS trženja v obsegu ime in priimek, telefonska številka se shranjujejo za obdobje petih let.
 3. Kupec lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče s posredovanjem Preklica za obdelavo osebnih podatkov, ki jih nemudoma izbrišemo. Odjava je mogoča tudi tako, da odkljukate polje v uporabniškem računu uporabnika (če je kupec zahteval kreiranje uporabniškega računa). Osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo več uporabljali za namene e-poštnega trženja.

 

XII. člen

Povrnitev škode v primeru neprevzema blaga

 1. Prodajalec ima pravico do povračila škode (v skladu s 420 čl. in nasl. Civilnega zakonika), v primeru, da je kupec naročil blago, ki ga ni preklical oz. ni odstopil od pogodbe in hkrati ni prevzel blaga od dostavne službe oziroma po pozivu prodajalca, v primeru izbire osebnega prevzema, ni prevzel blaga v navedenem roku za prevzem. S tem dejanjem je kupec kršil svojo obveznost iz črke a) 2. točke X. čl., po kateri je kupec dolžan prevzeti naročeno blago.
 2. Pri določitvi višine odškodnine prodajalec upošteva predvsem stroške dostave in pripadajoče provizije v primeru pošiljanja blaga, stroške pakiranja, pošiljanja in administracije naročila ter vse druge stroške, ki mu nastanejo z izvedbo dotičnega naročila, hkrati pa ima pravico zaračunati izgubljeni dobiček.
 3. Prodajalec ima pravico, da ne uveljavlja pravice do povrnitve škode ali da to pravico uveljavlja le delno.

 

 

XIII. člen

Zaključki

 1. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev in reklamacijskih pogojev tudi brez predhodnega obvestila kupcu. V primeru spremembe splošnih pogojev poslovanja ali reklamacijskih pogojev se za celoten postopek nakupa uporabljajo splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku oddaje naročila s strani kupca in so dostopni na spletni strani prodajalca.
 2. Sestavni del teh splošnih pogojev so tudi reklamacijski pogoji.
 3. Kupec je z oddanim naročilom seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in s pogoji reklamacije.
 4. Ti pogoji so bili razviti v okviru projekta certifikacije e-trgovine nakupujbezpecne.sk
 5. Splošni pogoji poslovanja in reklamacijski pogoji so kupcem na vpogled na sedežu podjetja, objavljeni pa so tudi na spletni strani E-trgovine.
 6. Če potrošnik ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo reklamacijo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, se ima možnost obrniti na prodajalca z zahtevo za popravek. Če prodajalec na zahtevo za popravek odgovori negativno ali nanjo ne odgovori v 30 dneh od dneva, ko je bila poslana, ima potrošnik v skladu z 12. členom zakona št. 391/2015 Ur.l. o alternativnem reševanju potrošniških sporov in o spremembi nekaterih zakonov, pravico do vložitve predloga za alternativno reševanje svojega spora. Pristojni subjekt za alternativno reševanje potrošniških sporov z upravljalcem e-trgovine je Slovaška trgovinska inšpekcija (www.soi.sk)  ali druga ustrezna pooblaščena pravna oseba, ki je vpisana na seznam subjektov za alternativno reševanje sporov, ki ga vodi ministrstvo za gospodarstvo Slovaške republike (https://www.mhsr. sk/obchod/ochrane-spobrebitela/alternative-solution-of-consumer-disputes-1/list-of-subjects-of-alternative-solution-of-consumer -spori-1), medtem ko ima potrošnik pravico izbrati, na katerega izmed navedenih subjektov alternativnega reševanja potrošniških sporov se bo obrnil. Hkrati lahko potrošnik poda predlog za alternativno rešitev spora prek platforme za spletno reševanje sporov, ki je na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Potrošnik lahko najde informacije o pristojbinah za predlog na spletni strani določenega subjekta za alternativno reševanje sporov.
 7. Za razmerja, ki niso drugače urejena v teh splošnih pogojih in v njihovih neločljivih delih (prilogah), se uporabljajo ustrezne določbe, predvsem Zakon št. 40/1964 Ur.l., Zakon št. 250/2007 Ur.l., Zakon št. 102/2014 Ur.l., Zakon št. 18/2018 Ur.l., Zakon št. 22/2004 Ur.l. kot tudi Zakon št. 513/1991 Ur.l.
 8. V primeru sklenitve druge pogodbe s kupcem z drugačnimi pogoji imajo pogoji navedeni v pogodbi prednost pred splošnimi pogoji poslovanja.
 9. Ti splošni pogoji skupaj z njihovimi sestavnimi deli začnejo veljati 1.11.2021.